Morgana Hotel din Roma | hotel din Roma | centrul Romei | camere de lux in centrul Romei | apartamente de lux |


Sosire
Plecare
Adulți


Hoteluri de lux la Roma Hotel de 5 stele din Roma Hotel u centar Rim Hotel de 4 stele din Roma Hoteluri de lux la Roma Hoteluri de lux in centrul Romei

Hotel u centar Rim
Bazilica Sfantul Petru, Roma

Bazilica Sfântul Petru (în italiană: Basilica di San Pietro in Vaticano) din Roma se găseşte în Cetatea Vaticanului, înăuntrul statului pontifical, în monumentala Piazza San Pietro. Imensul edificiu - lung de 186 metri, înălţimea cupolei de 119 metri, cu o suprafaţă totală de peste 15.000 m² - este ca mărime al doilea lăcaş sacru al creştinătăţii (după biserica "Notre-Dame de la Paix" din Yamoussouko în statul Coasta de Fildeş din Africa, cu o suprafaţă de ca. 30.000 m²). Bazilica "Sfântul Petru" nu este o catedrală, pentru că sediul episcopului Romei - tot în persoana Papei - este bazilica "San Giovanni in Laterano". Bazilica este rezultatul unor lucrări dealungul mai multor secole. La început a fost doar un monument comemorativ în locul unde Sfântul Apostol Petru - primul Papă al creştinătăţii - ar fi fost martirizat şi înmormântat, în apropierea circului lui Nerone. Începând din anul 324, împăratul Constantin construi o mare bazilică. În secolul al XV-lea, clădirea era în stare de ruină şi Papa Iuliu al II-lea hotărăşte construirea unei noi bazilici de mare amploare. Construirea edificiului actual, începută la 18 aprilie 1506, se sfârşeşte în anul 1612 în timpul Papei Paul al V-lea. Bazilica este sfinţită la 18 noiembrie 1626, de către Papa Urban al VIII-lea. Numeroşi arhitecţi şi artişti de prestigiu au contribuit la realizarea acestei opere: arhitectul Bramante iniţiază primele lucrări, Michelangelo execută proiectul cupolei, Rafael Sanzio modifică planul originar dintr-o cruce grecească într-una latină, Carlo Maderno completează faţada, Bernini desenează planul pieţei cu faimoasele colonade.Faţada în stil baroc este dominată de statuile Mântuitorului, a Sfântului Ioan Botezătorul şi a 11 Apostoli (cea a sfântului Apostol Petru se găseşte în interior). În mijloc se află loggia binecuvântării papilor, de unde Papa împarte binecuvântarea festivă "urbi et orbi". Deasupra intrării principale se poate admira mozaicul "Navicella" de Giotto. Poarta centrală de bronz este o operă a lui Filarete, care a fost concepută în 1445 pentru vechia bazilică. Poarta din dreapta se deschide numai cu ocazia "anilor sfinţi". Planul bazilicei este în forma unei cruci latine cu trei "nave". În mijloc, sub cupolă, se află altarul principal al papilor, dominat de un baldachin înalt de 29 metri, realizat în bronz de Bernini. În absidă se găseşte Scaunul episcopal al Sfântului Petru, susţinut de statuile a patru sfinţi învăţători ai Bisericii: Sf. Ambrozie, Sf. Augustin, Sf. Atanasie şi Sf. Ioan Gură de Aur.Din apropierea coloanelor de susţinere a cupolei se coboară în grota Vaticanului, care reprezintă cripta bazilicei, unde sunt resturile clădirei iniţiale şi ale unui vechiu cimitir, unde ar fi fost mormântul Apostolului Petru. Aici se găsesc numeroase morminte ale unor papi, cardinali şi prinţi laici. Din punct de vedere artistic, bazilica "Sfântul Petru" reprezintă triumful barocului roman, într-un moment al istoriei europene, în care Biserica Catolică căuta să se impună ca prestigiu faţă de creşterea puterii statelor naţionale, Franţa şi Spania.